Strona główna | Mapa serwisu | English version  
Kontakt
Menu > MZK Jarosław > Kontakt

Miejski Zakład Komunikacji w Jarosławiu

Adres: Jarosław 37-500, ul. Zamkowa 1

Telefon:
- sekretariat: /016/ 624 31 20, 621 43 83
- dyspozytornia: /016/ 621 43 82 (czynny całą dobę)
- fax: /016/ 621 43 83

e-mail: emzetkajar@interia.pl

strona internetowa:
www.mzk.jaroslaw.pl

REGON: 650007160 

NIP: 792-10-07-199

Miejski Zakład Komunikacji w Jarosławiu, jest jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej realizującą zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Siedzibą Zakładu jest miasto Jarosław, teren jego działalności obejmuje miasto Jarosław oraz przyległe gminy.
Nadzór nad działalnością zakładu sprawuje Burmistrz Miasta Jarosławia.
Zakład nie posiada osobowości prawnej.

Copyright Dash ©2007


Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jarosławiu

 

-->